СТИВЕНСА ЗАКОН

СТИВЕНСА ЗАКОН — см. Закон Стивенса.

etiopsy.ru